دردفروشی

دردفروشی


پیام های کوتاه

آخرین مطالب

آخرین نظرات

سلام
مخلوقی هستم از بی شمار مخلوق های عالم...
مخلوقی هستم که روی دو پا راه میرم...
مخلوقی هستم که دو دست دارم تا با اون ها از درد بنویسم...
مخلوقی هستم که میخندم،
فکر میکنم،
میگریم،
صحبت میکنم،
نفس میکشم،
میشنوم،
میبینم،
میبویم،
میلمسم،
میچشم 
و روزی میرسه که مثل همه آبا و اجدادم می میرم...
مهم اینه که میتونم خدا رو با زبون الکنم شکر کنم...
این منم...
سید جلال میرعسگری(جم)
sj.mirasgari@gmail.com